WebOPAC

หนังสือแนะนำ

บรรณนิทัศน์ออนไลน์ คืออะไร?

     ข้อเขียนซึ่งผู้เขียนแนะนำผู้อ่าน เกี่ยวกับหนังสือชื่อใดชื่อหนึ่ง ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง เช่น เกี่ยวกับผู้แต่ง เนื้อเรื่อง โครงเรื่อง วิธีดำเนินเรื่องหรือ แนวการเขียน เป็นต้น หรืออาจเขียนถึงในทุกแง่ทุกมุมของหนังสือเล่มนั้นก็ได้ ลักษณะของการเขียนอาจแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนไว้ด้วย นอกเหนือจากเรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นก็ได้


หนังสือใหม่

ค้นหาหนังสือ


# img title detail link
1 อัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์ด้วยเสียงดนตรี ความจริงที่ว่า “สมองของคนเรามีเซลล์สมองประมาณ 14 พันล้านเซลส์ซึ่งใกล้เคียงกับไอน์สไตน์ ดังนั้น ถ้าไอน์สไตน์ฉลาดได้เท่าไหร่ โดยทฤษฎีแล้วเราย่อมฉลาดได้เท่านั้น” อัจฉริยะ..อย่างไอน์สไตน์ คือผลพวงของวิวัฒนาการทางจิต และสติปัญญาของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากคลื่นความ
2 คณิตศาสตร์เบื้องหลังวิลล่าในอุดมคติและบทความอื่นๆ = The mathematics of the ideal villa and other essays "คณิตศาสตร์เบื้องหลังวิลล่าในอุดมคติและบทความอื่นๆ"เป็นหนังสือรวบรวมบทความของนักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมชาวอังกฤษ โคลิน โรว์ ผู้มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและผังเมืองสมัยใหม่ บทความที่ใช้เป็นชื่อหนังสือนั้น นำเสนอมุมมองที่โดดเด่นในการเปรี
3 เมรุมาศ สวรรคาลัย "เมรุมาศสวรรคาลัย" เพื่อให้ความรู้เชิงช่างศิลปกรรมไทยส่งต่อรุ่นต่อรุ่นและต่อยอดพัฒนาต่อไป ไม่ให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปกรรมไทยในอนาคต เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นายช่างศิลปกรรม ห้องสมุด โรงเรียน สถานศึกษา ผู้ที่สนใจ
4 คริสตศิลป์กระจกสีโบสถ์คริสต์ในไทย : ความหมาย สัญลักษณ์ ภาพคริสต์ประวัติและนักบุญ การประดับตกแต่งที่โดดเด่นอย่างมากในโบสถ์ของศาสนาคริสต์คือ "กระจกสี" (Stained glass) ซึ่งเป็นงานฝีมือที่สืบทอดต่อกันมานับพันปี จนกลายสิ่งที่อยู่คู่กับโบสถ์คริสต์ทั่วโลก รวมถึงโบสถ์คริสต์ในไทยด้วย กระจกสี คือ แผ่นกระจกที่ได้รับการย้อมสี เมื่อต้องกับแสงจะทำใ
5 ปลูกผักกินเอง ขายเองตลอดปี "ปลูกผักกินเอง ขายเองตลอดปี" เล่มนี้ คือคู่มือที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการปลูกผัก ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของ ยุตะกะ อิฮะระ (Yutaka Ihara) เกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในการปลูกผักเพื่อขายเป็นอาชีพมากว่า 50 ปี ในเล่มจะแนะนำวิธีปลูกผักสวนครัวง่าย

Copyright @2019 Academic Resource Center | Mahasarakham University